Startsida
Om mig
Utbildning
Jobb
Intresse
Lathund
Lexikon
Azerbajdzjan
Länkar
Kontakt
 

Länkar

Myndigheter, företag och offentliga organ:

AB Bostadsgaranti
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetslivsinstitutet
Boverket
Byggforskningsrådet
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
EU
Fastighetsmäklarnämnden
Folkhälsoinstitutet
Food and Drug Administration (USA)
Forbrugerstyrelsen (Danmark)
Handikappombudmannen
Institutet för Fiber och Polymerteknolog
Institutet för framtidsstudier
International Food Information Council
ISO (standarder)
Jordbruksverket
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumenternas Bankbyrå
Konsumenternas Elrådgivningsbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsument Europa
Konsument Göteborg
Konsumentverket
Livsmedelsverket
LivsmedelsSverige (SLU)
Läkemedelsverket
Matplatsen.nu
Naturvårdsverket
NUTEK
Packforsk ­ Institutet för förpackning och distribution
Patent- och Registreringsverket
Pendeltåg(SJ)
Regeringskansliet
Riksbanken
Riksdagen
SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik
SIS Miljömärkning
Skolverket
SL
Socialstyrelsen
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Statistiska Centralbyrån
Statskontoret
Svensk bilprovning
Svensk Byggtjänst
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Tekniska nomenklaturcentralen (tekniska termer)
Tunnelbanan/Metro(Sweden)

Organisationer:

AEC, Association of European Consumers
Australiens konkurrens-och konsumentkommission
Consumer Intelligence
Consumers International
Consumers Association of Austria
Consumers Association of Switzerland
Konsum
Consumer Reports (konsumenttidskrift, USA)
Consumers Union of the United States
DG XXlV European Consumer Organisations Directory
DG XXlV Directory of Consumer Organisations Around theWorld
ERK, Näringslivets etiska råd
EU/FoU-rådet
Europa Inforum
EU-info (från parlamentet,domstolen,mfl)
EU-parlamentet
FEDSA - Federation of European directselling
Finska Konsumentorganisationen
Finska Konsumentombudsmannens kontor
Hälsofrämjandet
International Fraud Watch
Japans konsumentinformationscenter
Kanadensiskt forum för konsumentutbildning och information
Lantbrukarna (LRF)
Medborgarnas Europa
National Consumer Research Centre (Finland)
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF)
Naturskyddsföreningen
Neytendasamtökin (Konsumentförbundet, Island)
Nordic Consumer Policy
Reklamförbundet
Fair Trade Center
Rättvis handel
RTS, Svenska Rese- och turistindustrins samarbetsorganisation
Stiftung Warentest (tysk konsumentorganisation)
Sveriges Konsumenter i samverkan:
Sveriges Konsumentråd
SWEDMA
Svenska miljönätet
Svenska Värmepumpsföreningen
Österrrike ­ forum för konsumentinformation

Informationsbaser, tidningar m. m.

Acadia Software
Affärsdata (tidningsdatabas)
Affärsvärlden
Amerikanska konsumenttips
Australian Consumers´Association
Canit
ComputerSweden Consumers´ Institute of New Zealand
Faktabas om mat, teknologioghelse (Norge)
Färdigförpackningar,regler,(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP)
Gula sidorna
InternetGuiden
Internetworld
Java
JavaSoft
Juridiskt forum
Kuluttaja (finsk konsumenttidning)
Lexikon
MaxiData
MikroDatorn
PC för alla
Nätverk&Kommunikation
Passagen
PCFörAlla
Rational
JavaSoft
Råd&Rön
Passagen
Rättsnätet om juridik
Samhällsguiden
Sifo
Sparöversikt
SUNETs www-katalog
Svensk Lagsamling
Sverige direkt
Sveriges Advokatsamfund
Torget
TV:s Plus
Which? (brittisk konsumenttidning)

Sport

Fifa
InternationalAmateur
Athletic Federation (IAAF)
International Paralympic Committee
International Weightlifting Database
Powerlifting
Svenska Handikapp idrottsförbundet

Sökmotor

ExpressNavigato
Evreka
EuroSeek(SV)
Excite!
Google
HotBot
Infoseek
Lycos
NorthernLight
Sunet
Webcrawler
Yahoo